Artikel Timmermans over Poetin

De Opdracht
Vertel jou mening over het artikel van Timmermans over Poetin

Artikel Minister Timmermans over President Vladimir Poetin
Het artikel waarin Minister Frans Timmermans zegt dat de Russische president Vladimir Poetin een destructieve lijn heeft in het conflict in Oekraïne vind ik interessant. Het onderwerp Poetin en Oekraïne is namelijk erg actueel. Ook vindt Minister Timmermans dat Poetin de zaak escaleert. Naar mijn mening heeft Poetin inderdaad een aandeel in het escaleren van het conflict in Oekraïne. Zoals in het artikel ook staat was de gedachte na de Koude oorlog om de democratie en de vrijheid over de wereld te verspreiden (het liberalisme). Poetin doet dat niet, Rusland wil zijn aanzien weer herstellen maar niet op liberale wijze, maar op een conservatief nationalistische wijze. Wij zijn voor Rusland meer een bedreiging dan een voorbeeld denk ik zelf. Naar mijn idee heeft Minister Timmermans een goed punt. Uiteindelijk is het herstel van de Russische macht en waarden belangrijker voor Poetin dan de democratie en de vrijheid. Hoe Rusland optreedt in Oekraïne jaagt veel mensen angst aan. Het doet mensen denken aan de tijd van de Koude Oorlog. De ideologische strijd is nog lang niet afgelopen, die strijd wordt doorgezet door Poetin. Rusland wordt ook nog altijd een dictatuur genoemd. Ik vind dat Poetin niet alleen moet denken aan zijn land maar ook aan de mensen. Hij focust zich namelijk vooral op het feit dat Rusland het machtigste land moet worden. Poetin zegt ook nog lang niet klaar te zijn met Europa. Maar Europa ook zeker niet met hem. Zoals Minister Frans Timmermans al zei; Poetin escaleert de zaak.

Aniek de Bas
Mediacollege Amsterdam
MM1A