Hippies

Hippies ( neboli Květinové hnutí ) je hnutí, které vzniklo v 60.letech (14. leden 1967) v USA v San Franciscu.

Hnutí hippie bylo jedním z největších a nejznámějších protestních hnutí v historii.

Hippies propagovali spontánní chování, lásku a prosazovali názor, že si člověk má užít života a nebudovat kariéru, nehonit se za penězi.

Slovník definuje hippie, jako někoho, kdo odmítá odpovídat standardům společnosti.

Příslušníci hippies nosili často dlouhé vlasy, volné oblečení a korálky a celkově prosazovali "primitivní" vzhled jako projev negativní reakce proti většinové metrosexualitě u mužů.

Pro hippies bylo obvyklé používání drog (LSD, marihuana, kokain).

Cestování

Cestování bylo výrazným rysem hippie kultury.

Populární byly školní autobusy nebo autobusy značky Volkswagen, protože skupiny přátel mohly cestovat levně a přitom společně.

VW Bus se stal známý jako hippie symbol a mnoho autobusů bylo přemalováno.

Symbol míru často nahrazuje logo Volkswagen.

Mnozí příslušníci hippies si oblíbili stopování jako hlavní způsob dopravy, protože to bylo ekonomické, šetrné k životnímu prostředí a poznávali tak nové lidi.

Umění

Nejvýraznějším projevem byla hudba - beat, psychedelický rock, (a z toho vyplývající) heavy metal; samotní hudebníci a skupiny do svých textů zařadili témata kritizující společnost, používání drog a samozřejmě i odpor k válce.

Dnešní stoupenci hippies vyjadřují často velký obdiv k tehdejším hudebním skupinám a festivalům, mezi které patří např. velmi známý Woodstock.

Woodstock

(hippies hudební festival)

Woodstock je předchůdcem všech hudebních festivalů.

Na poli farmáře Maxe Yasgura nedaleko městečka White Lake se od pátku 15. srpna do pondělí 18. srpna 1969 uskutečnila akce, jejíž atmosféru se podle mnohých už nepodařilo zopakovat.

Hlavní ideou hnutí „květinových dětí“ jež tvořily značnou část účastníků festivalu byly mír, láska a porozumění.

Na festivalu během čtyř dní vystoupilo dohromady čtyřicet zpěváků a skupin.

Woodstock se zapsal do dějin jako protest hippies proti válce ve Vietnamu a proti konzervativním hodnotám.

Cíle

Cíle „hippísáků“ byly nejednotné, za základní lze ale považovat vzpouru proti společnosti,mír, lásku, přátelství, svobodu

K naplnění těchto cílů se sdružovali do skupin, které pak často provozovaly volnou lásku.


Sexuální revoluce

Vzhledem k tomu, že hnutí hippie způsobiloto že každý, kdo viděl tělo jako krásu mohl mít volné sexuální vztahy, aniž by byli vázani manželstvím.

Tato revoluce byla často označována jako "volná láska", protože každý, mohl svobodně mít sex s kým chtějí (se souhlasem).

Před ani dvěma desítkami let, byl sex viděn jako posvátná věc mezi mužem a ženou a jen zřídka se o něm mluvilo na veřejnosti.

Tělo byla krása v tomto hnutí, takže nahota byla běžná podívaná.

Ovšem to mělo i určité nevýhody; přenášely se pohlavní choroby, žena nechtěně otěhotněla atd.

Hnutí pro osvobození gayů

Jak si dokážete představit, všichni byli toho názoru, že průměrná americká rodina by měla být: manželka pečující o dům a její rodinu, manžel pracuje, aby vydělal peníze a děti, které chodí do školy.

Z tohoto důvodu, myšlenka že žena miluje ženu / muž muže, v této době bylo naprosto absurdní pro každého, kdo nerozuměl této době.

Demonstrace

Kromě silně odlišného způsobu života, který provokoval většinou americké společnosti, se velmi angažovali v protestech proti válce ve Vietnamu.

Organizovali obrovské protiválečné demonstrace.

Tehdejší americká mládež totiž byla, do stále se prodlužující se a ne příliš úspěšné války povolávána, takže odpor proti konfliktu vzrostl rychle a trval velmi dlouho.

Po válce ve Vietnamu

Po skončení této války zmizel i společný nepřítel a hippies jako masové hnutí se postupně asimilovalo; největší část stoupenců se později stala běžnou součástí většinové společnosti i s jejími hodnotami, malá část podlehla drogám a jen velmi malá část příslušníků hippies zůstala v společenstvích věrna všem původním ideálům.

Přesto v 70. a 80. letech některá hnutí získala na popularitě, jednalo se nejen o protiválečný aktivismus, ale také i o zvýšení zájmu o východní náboženství, ekologii,vegetariánství či alternativní kulturu.

Objevily se zcela nové hudební proudy, které získaly rychle na popularitě, jako například reggae.

Zatímco bývalí členové hippies v Británii, kteří byli fanoušky kapely Black Sabbath, vytvořili subkulturu heavy-metalu.

Hippies v Československu

V Československu se začali hnutí hippies (oficiálním tiskem označovaní jako „máničky", „chuligáni") objevovat v polovině 60. letech a byli pronásledováni, hlavně za protisocialistickou činnost a vyhýbání se vojenské povinnosti.

Významným místem projevů proti tehdejšímu režimu se stala tzv. Lennonova zeď v Praze.

Hesla a pokřiky hippies

 • Milujte se, neválčete! (Make love, not war)
 • Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free)
 • Síla květin (Flower power)
 • Dej míru šanci! (Give peace a chance)
 • Mír a lásku! (Peace & Love)

Zásady filozofie ,,hipíkú"

  .
  * Poslechni si názor všech a pak se vyjádři ty sama - klidně a jasně.
  * Neztrácej svůj čas s hlučnými a agresivními lidmi.
  * Budeš-li sama sebe porovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivou nebo nahořklou, neboť vždy najdeš lidi horší a lepší, než jsi sama.
  * Raduj se ze svých představ, snů a plánů.
  * Svou práci vykonávej od srdce, ať je jakkoli skromná, neboť ona je tvým skutečným majetkem v proměnlivých životních osudech.
  * Buď opatrná v tom, do čeho se pouštíš, a přemýšlej o věcech, které děláš.
  * Buď sama sebou.
  * Nepřistupuj k lásce cynicky a prožívej ji naplno.
  * Rozvíjej svoji duchovní sílu, protože tu ti nikdo nemůže vzít a je cennější než hmotný majetek.
  * Mnoho obav se rodí z nudy a samoty.
  * Vůči sobě buď mírná, ale důsledná.
  * Nejsi dítětem vesmíru o nic méně než strom a hvězdy a máš právo zde být.
  * Ať je to pro tebe srozumitelné, nebo ne, vesmír je bezpochyby na správné cestě.
  * Žij v souladu se svým bohem, ať děláš cokoli a ať jsou tvá přání jakákoli, a v tomto bláznivém světě si uchovej klid své duše.

Ukázka

Ukázka od Scotta McKenzie → San Francisco ( Be sure to wear flowers in your hair )

Děkuji za pozornost!

Vytvořila: Tereza Konečná

Comment Stream