Třebíč

Památka Unesco v ČR

Počátky města - od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská knížata založila benediktský klášter.

Leží na březích řeky Jihlavy

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě

Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO.

Comment Stream