Personal Learning Environment

Wat is het ?

Systemen die leerlingen helpen controle te hebben over hun eigen leerproces en het beheer ervan. Dit geldt ook voor het verlenen van steun voor leerlingen om:

  • het stellen van eigen leerdoelen
  • het beheren van hun leren, zowel inhoudelijk als procesmatig
  • het communiceren met anderen in het leerproces

Wat is de connectie met het onderwijs?

Welke tools/ apps kan je gebruiken?

  • Google apps marketplace
  • Widget store
  • Chrome Web Store
  • ...

Wanneer zal het op grote schaal gebruikt worden?


Comment Stream