De helaasheid der dingen
Boekbespreking

Jan Caeyers

De helaasheid der dingen vertelt het verhaal van een dertienjarige die in een marginale buurt opgroeit. Tegenslag is de orde van de dag. Zijn gezin bestaat hoofdzakelijk uit nonkels, die mislukt zijn in het leven.