ČÁSTICE

Michaela Babáčková

Částice

neutron-nemá elektrický náboj,nachází se v jádře

proton-kladný elektrický náboj,nachází se v jádře

elektron-záporný elektrický náboj,nachází se v obalu

atom vodíku                               atom kyslíku                                       atom uhlíku

1 proton                                               8 protonů                                               6 protonů

1 elektron                                             8 elektronů                                            6 elektronů   

0 neutronů                                           8 neutronů                                            6 neutronů

Když z atomu nějaké elektrony ubereme nebo naopak nějaké přidáme,vznikne IONT.

Iont sodíku je kladný iont                                          Iont chloru je záporný iont

11 protonů                                                                                               17 protonů

9 elektronů                                                                                          18 elektronů

Iont má různý počet protonů a elektronů.Proto má buď kladný  nebo záporný elektrický náboj.

Voňavka a vzduch se skládají z částic, mezi nimi jsou mezery.Částice voňavky pronikají mezi částicemi vzduchu,částice se protnou tomu se říká Difuze.

Po psaní na papír zanechává tuha stopu.Částice ,z kterých je složen papír přitáhne částice tuhy.Mezi částicemi působí PŘITAŽLIVÁ SÍLA.

Do vody nalijeme sirup obě látky se smíchají.Voda a sirup se skládají z malých částic mezi nimi jsou mezery.Čím větší teplota tím se rychleji smíchají a pohybují.

V roce 1827 botanik pozoroval zrníčka pylu ve vodě.Zrníčka pylu se pohybují.Příčinou  pohybu zrníček je neustálý pohyb částic vody.Částice vody se neustále pohybují

.

molekuly-skládají se ze dvou atomů

prvek-smíchání stejných atomů

sloučenina-smíchání dvou prvků

ČÁSTICE NÁM POMÁHAJÍ-při psaní , při chůzi, při malování

ČÁSTICE NÁM ŠKODÍ-při hraní, při vzlínání , při odstraňování špíny

Comment Stream