ריקוד

ריקוד הוא התנועעותו של גוף האדם תוך יצירת תבניות תנועתיות הנושאות משמעות או מידע

..........אני רוקדת

בחרתי את הסירטון הזה כי הוא מוכיח שכל הזמן גופנו נע

Comment Stream

3 years ago
0

יפה נכון?