כתה י"א - צרכנים נבונים

השנה למדו כתה י"א צרכנות נבונה.

בכתה, השתלב הנושא במספר תחומים: הכנה לחיים, חינוך מתמטי ואף ניידות בקהילה. יסמין ואורטל הובילו את הנושא בשיתוף פעולה מדהים.

בשיעורי המחשבים, הכינו התלמידים תצוגה מקוונת של מחלקות הסופר אודותיהן למדו בכתה ובשטח.

בבחירת האמצעי הממוחשב לייצוג הידע, נלקחה בחשבון השונות בין תלמידי הכתה.

Comment Stream