די לגזענות-דמוקרטיה לא בונים, על דיכוי של אנשים

אנשים תתעוררו הגזענות לא מובילה לשום מקום

Comment Stream