Samostatná práce

Natálie Jandová a Anna Kvapilíková

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka je základní povinnost dětí. V roce 1774 ji založila Marie Terezie. Chlapci začali chodit do škol v roku 1805. Zatím co dívky v roce 1880. Tento zákon založil císař František 1.

Systém našeho školství

1: mateřské školy

2: základní školy, gymnázia

3: střední odborné školy, střední odborná učiliště

4: vyšší odborné školy

5: vysoké školy:magisterské studium, inženýrské a bakalářské studium

Vysvětli rozdíl státní/ soukromá škola

STÁTNÍ: dotovaná státem, děti neplatí školné.

SOUKROMÁ: platí se školné, peníze získávají i od sponzorů.

Co je to domácí vzdělání?

Domácí vzdělávání je z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné, nebo kmenové komunity. U nás je domácí vzdělávání od 1. ledna 2005. V České republice je ověřování domácího vzdělávání na druhém stupni základních škol.                                  

.

      Dovedete si představit, že se budete učit doma?                      Jak si myslíte že taková výuka probíhá?                             Je to lepší nebo horší?  A proč ?                                             

Ani nad tím moc nepřemýšlíme. Bylo by to hezké, ale bez kamarádů to není ono. Výuka probíhá asi úplně stejně, ale s delšími přestávkami a jiné prostředí. Nemuselo by to být úplně nejhorší, ale také určitě ne nejlepší. Ale jsem ráda, že jsem v ZŠ Nýřany. Jednoduchý popis: NUDA, žádní kamarádi,  bez přirozené společnosti.

Comment Stream