Registrering av klassifisert, The Avanti Group Mining Mesh and Fencing & Security Fencing

Gir svar på vanlige spørsmål knyttet til registrering av klassifisert anlegget.

Hva er klassifisert plante?

Under del 2 av miner sikkerhet inspeksjon Act 1994 og del 6 av miner sikkerhet inspeksjon forskrifter 1995, rektor arbeidsgiver og andre arbeidsgiver på mine må område gi et trygt arbeidsmiljø i forhold til å plante. Det finnes mange typer anlegget på en gruven nettstedet, men det er en bestemt gruppe, gjelder en høyere operative fare, referert til som "klassifisert plante", som har spesifikke krav. Regulering 6.1 definerer klassifisert plante som alle kjeler, kran, heise, Heis eller trykk fartøy. Definisjonene for hver av disse finnes også i regulering 6.1. Alle andre maskiner anses for å være plikt-of-care type anlegg.

Regler 6.34(1) og (5) krever at visse typer og størrelser av klassifisert (som har en høy fare potensielle) være registrert hos staten Mining ingeniør før de kan brukes på et mitt område.


Click to Read More

Comment Stream