צמחים פולשם

.אזדרכת מצויה זה צמח פולש בעל 5 עלי כותרת. צורת העלים שלו היא צורת נוצה ושפת העלה משונן

Comment Stream

3 years ago
0

המידע שציינת חלקי, חסר כותרת עם שם הצמח, חסר מידע אודות הצמח, מהיכן הגיע, לאיזה נזקים הוא גורם, כיצד מתמודדים עם הנזקים.

3 years ago
0

גלית בויאנשו