Issac Newton mě docela zaujal . Hlavně Gravitací,fyzikou,matematikou a jeho 3emi zákony : zákon síly, zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce.

Comment Stream