Millenniumdoelen

afrondingsopdracht 4

Inhoud

  • Wat zijn de 8 millenniumdoelen
  • Beroep
  • Wat doe ik?
  • Feedback
  • Genomineerd

Wat zijn de 8 millenniumdoelen?

Beroep

- Maatschappelijk werkster
- Samenwerking

--------------------------------------------

Wat doe ik?

- Vrijwillig
- Jongeren
- Mee denken
- Vrouwendag 2015

Feedback

- Nog niet uitgevoerd
- Enthousiast & Creatief

--------------------------------------------

Genominneerd

-------------------------------------------'

Comment Stream

3 years ago
0

<3