Romantismus

Týna.Nováků.

- Umělecký a filozofický směr a životní kultura v 18. a na začátku 19. století

-Romantismus: základním kamenem a je cit, individualita a duše

-našel všude disciplínu kde zapadnout.. Umělci se snažili to vyjádřit duší

-HUDBA využívá lidových motivů i obrazů. Oblíbené motivy byly osamocení, noc, nebezpečí, tajemství, stesk či cesty. V symfonii atd. nalezneme obraz popravy zachycený výtvarnými, hudebními či literárními prostředky.

                                                                  HUDBA

Označuje hudební styl, který vznikl v 18.-19 století z KLASICISMU v duchu impulzu umění romanticmu a v evropě hudba dominovala až do tehdejší doby. Hudba je charakteristicky zdůrazněna emocemi, rozšířením a postupně i překročením tradiční harmonii, silnějším přijímáním impulsů z evropské lidové hudby.

Mezi české skladatele hudebního romantismu patří především Bedřich Smetana a Antonína Dvořáka.

                                                                       ANTONÍN DVOŘÁK

-Antonín Leopold Dvořák (8.září.1841-1.května.1904)- jeden z nejvýznamnějších skladatelů

-Složil symfonická díla, ktrá se skládá s převážně  vážný hudby a orchestrů