Ernico Fermi

Uran už se v reaktoru štěpí,
vcházíme do nových dní.
Ptají se kdo nejsou slepí:
Nebudou poslední?

E. Fremi (29. 9. 1901-28. 11. 1954) se narodil v Římě,

v roce 1922 získal Fermi doktorát z fyziky,

v roce 1923 získal Fermi stipendium a mohl tak studovat několik měsíců na univerzitě v Göttingenu.

V roce 1924 se přestěhoval do Leidenu, kde na místní univerzitě spolupracoval s

P. Ehrenfestem.

V roce 1938 získal Enrico Fermi Nobelovu cenu za objev umělých radioaktivních prvků vyrobených neutronovým ozářením.

Objevy

Na základě výzkumů Joliota a Curie předvedl Enrico Fermi jadernou transformaci bombardováním neutronů.

Tyto práce vedou k objevu tzv.pomalých neutronů.

Comment Stream