František Křižík

Matouš Dočekal 6.B

Narodil se roku 1847 jako jediný syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku Plánice. Brzy v mládí přišel o otce. Ve dvanácti letech odešel na studia na tehdejší jedinou českou reálku v Praze, kterou vystudoval. Pro nedostatek peněz ale nemohl složit maturitu.

Zaujaly  mě Křižíkovy vynálezy jako blokové signalizační zařízení, zdokonalené elektrické návěstidlo, ústřední stavění výhybek a blokovací signalizační zařízení, která měly omezit nebezpečí srážek vlaků. Pomocí obloukových lamp osvětlil města Jindřichův Hradec a Písek a pro Žižkov postavil první městskou elektrárnu v Českých zemích.Vybudoval tramvajovou trať na Letné.V roce 1896 zprovoznil hlavní část tramvajové tramvajové trati Florenc - Karlín - Libeň. I když vynalezl tolik věcí nevedlo se mu v podnikání a musel zavřít svoji firmu.

Comment Stream