Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí

Elektromotor

- přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou

- hlavní části - stator, rotor a komutátor

- použití: vysavače, tramvaje, auta na dálkové ovládání

Transformátor

- skládá se ze tří hlavních částí - vinutí, magnetický obvod a izolační systém

- slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce

- vzorec pro vypočítání transformačního poměru - N2:N1.

- N1 - cívka primární

- N2 - cívka sekundární

- pokud je výsledek tohoto příkladu větší než 1 jedná se o transformaci nahoru

- pokud je menší než 1 jedná se o transformaci dolů

Příklad transformace nahoru:

N1 = 100

N2 = 3000

N2: N1 = p

3000 : 100 = 30

Měření střídavého proudu a napětí

- proud - ampérmetr

- napětí - voltmetr

Rozvodná el. síť

V transformátorech se snižuje napětí. U stožárů se zvýší na 110 kV a poté se ve dvou trasformátorech opět sníží.

Střídavý proud

Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek a je to zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotokou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat. na obrázku T.

Comment Stream