Praktijkroute Friesland College

Onderwijs - Oorsprong en Toekomst

Achtergronden
1. Hoge Verwachtingen

2. Talent?

Benjamin Bloom - Developing Talent in Young People

"Na veertig jaar onderzoek op het gebied van leren op scholen in de VS en daarbuiten is mijn conclusie: Wat één persoon in de wereld kan leren, kunnen bijna alle andere personen leren als de juiste condities voor leren aanwezig zijn en waren. Dit geldt waarschijnlijk niet voor 2% of 3% van de wereldbevolking die zulke zware emotionele en fysieke problemen hebben dat het hun leren dwarsboomt. Aan de andere kant lijkt 1 a 2% van de wereldbevolking extreme capaciteiten te hebben die ze in staat stelt veel meer te leren. Ook zij zijn een uitzondering op deze regel."

3. Deliberate Practice

4. Motivatie

Daniel Pink on motivation

"Geld werkt niet als een effectieve motivator. Het beste is om mensen genoeg geld te betalen zodat het geen discussiepunt meer is. Daarmee zorg je dat ze nadenken over het werk en niet over geld. Als dat geregeld is, blijken er 3 factoren te zijn die leiden naar betere prestaties én persoonlijke bevrediging: autonomie, meesterschap en zingeving."

5. Mindsets