Pračlověk a kamera

Byla jedna holka. Jmenovala se Ula Ula. Žila v jeskyni nedaleko lesa se svými rodiči. Jednoho dne ji rodiče poslali do lesa, aby natrhala nějaké plody. Ula šla a prozpěvovala a najednou se ozve "Áááááá!" Ula o něco zakopla. Zvedla se a šla se podívat, o co zakopla. Prohlíží si tu věc. Taková zajímavá věc, kterou v životě nikdy neviděla. Pak tam začala mačkat různé čudlíky. Pak se najednou ze strany něco otevřelo a v tom byl les a všechno co bylo před ní. Potom začala mačkat čudlíky znova a najednou se něco stalo. Najednou v té postranní věci se hýbal les a byla tam nějaká holka, kterou nikdy neviděla. Běžela s tou věcí domů. Začala tam mačkat čudlíky a znova les a ta holka. Jelikož se té věci všichni báli, tak vzali kyj a rozbili tu divnou věc, aby je dál nestrašila, ale když to rozbili, tak se lekli "co to je?!". Jelikož takhle je, jim to zdálo ještě horší, tak poprosili, aby to Ula odnesla tak, kde to našla. Ula šla a najednou "Ááááá" zakopla o kámen a hodila kameru do potoka. Tentokrát už zájem neprojevila a bez jídla se vrátil domů.