Dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie alleen  een andere woord voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Deze definitie van dyscalculie geeft net als bij dyslexie een beschrijving van de problemen en geeft geen oorzaken of verklaringen aan.

Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt  waaronder ook het taalcentrum:

-Een getal bestaat uit het woord vijf.

- het cijfer 5 .

- de hoeveelheid *****.

Deze 3 punten bevinden zich in 3 verschillende hersengebieden.

Kenmerken van dyscalculie

- Maakt veel fouten tijdens het tellen.

- Telt op een gemakkelijke manier (met vingers)

- Problemen met de volgorde van de getallen.

-  Kan geen eerder geleerde dingen met elkaar in verband brengen.

- Minder goed werkend kort termijn geheugen.

Oorzaken van dyscalculie

Er is nog niet voldoende duidelijkheid over de oorzaak van dyscalculie. Volgens onderzoek zou dit te maken hebben met de 3 verschillende hersensgebieden. Ze weten dat dyscalculie te maken heeft met hersengebieden maar niet wat er gebeurd in de hersengebieden. Bij dyscalculie zou een erfelijke factor een rol kunnen spelen.

Aandachtspunten voor de omgang

- Problemen met de volgorde van de getallen.

- Een overzichtelijk werkblad maken.

- Opdrachten niet alleen mondeling aanleren, maar ook op papier.

- Een rustige werkplek geven in de klas, niet ver van de leerkracht.

Bijkomende problemen

Dyscalculie komt vaak voor in combinatie met dyslexie en met AD(H)D. Bij bepaalde medische syndromen zoals Klinefelter en de ziekte van Duchenne komt dyscalculie meer dan gemiddeld voor.

Regelingen en voorzieningen dyscalculie

- Aangepaste eindexamen.

- Aangepaste toetsen en schoolexamens.

- Belastingaftrek van kosten.

- Vergoeding door zorgverzekeraar.

Leraar24- dyscalculie (filmpje))

Comment Stream