Anschluss

12.března 1938 k nacistickému Německu

Co to Byl Anschluss

Anschluss byl mezi prvními Hitlerovými kroky v jeho snahách vytvořit,Německou říši a navrátit Německu všechna kdy ztracená území.

Runcimanova mise

Britská mise vedená lordem Walterem Runcimanem ,jež působila od 3.8. do 16.9. 1938 v ČSR jako prostředník při jednáních československé vlády s Henleinovou SdP.Usilující o dohodu mezi západními mocnostmi a nacistickým Německem, se snažila donutit československou vládu k maximálním ústupkům vůči henleinovcům; v zásadě se vyslovila pro odstoupení československého pohraničí Německu

Vysídlení Němců z Československa

Byla masová deportace německého obyvatelstva z Československa po skončení Druhé světové války,v letech 1945-1946

Comment Stream