Problem Based Learning

  • Wat is het?

Problem Based Learning is een pedagogisch concept van "actief leren" in kleine groepjes.

  • Wat is de connectie met het onderwijs?

Problem Based Learning is een methode die vaak in scholen wordt toegepast om sneller en eenvoudiger info te verwerken en te onthouden.

  • Welke tools/apps kun je gebruiken?

*MindNode

*SimpleMind+

*Evernote

  • Wanneer zal het op grote schaal gebruikt worden?

Het is nu al wereldwijd bekent dat dit een goede methode is om te leren en wordt al door verschillende universiteiten toegepast.

  • Denk jij dat het iets te bieden heeft?

Ik denk dat dit een goede methode is om op deze manier dingen beter te memoriseren.

Het Problem Based Learning proces gebeurt in een aantal stappen:

1) Je hebt een probleem

2) Je gaat zitten in groep en gaat brainstormen.

3) Je doet Research naar het onderwerp

4) Opnieuw een groepsdiscussie, om te kijken welke info er handig is en welke niet.

5) Je begint met de voorbereiding van je oplossing.

6)Opnieuw een groepsdiscussie

7) Je hebt het resultaat

Comment Stream