המהפכה התעשייתית

                                                                                                                                                                                                                                      

המהפכה התעשייתית היא כינוי לתקופה שבה התחוללו שינויים כלכליים, טכנולוגיים וחברתיים. עיקרה של המהפכה הוא  במעבר משיטות ייצור מיושנות לשיטות . ייצור חדשות ומתקדמות. תחילתה של המהפכה התעשייתית קשור לשימוש בקיטור כמקור אנרגיה ומעבר מכלכלה בעלת כושר ייצור מוגבל, המבוססת על עבודת כפיים, לכלכלה בעלת כושר ייצור מוגבר ומהיר, המבוססת על מכונות וייצור תעשייתי

המצאת מנוע הקיטור

השימוש בקיטור הביא לראשית של עידן חדש בתחומי חיים מגוונים (רכבת, אניות, מפעלי תעשייה ועוד). לחצו על הקישור וצפו בסרטון בנושא המצאת הקיטור.

טכנולוגיה שהושפעה מהמצאת מנוע הקיטור

Comment Stream