Daya Tahan

Jelaskan bagaimana gambar ini  mengajar nilai daya tahan?

Gambar ini menunjukkan seorang pelari merangkak ke garisan tamat walaupun dia cedera.

Adakah kamu akan menunjukan nilai yang sama? Mengapa?

Saya akan menunjukan nilai yang sama kerana saya mahu habiskan perlumbaan yang saya daftar.

Mengapakah nilai daya tahan penting dalam kehidupan?

Nilai daya tahan penting dalam kehidupan kerana manusia akan menghadapi cabaran setiap hari. Jika orang itu tiada nila daya tahan, dia tidak akan tabah untuk menyelesaikan cabaran.

Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersifat Daya Tahan.

Satu situasi yang memerlukan saya bersifat daya tahan ialah, apabila saya terjatuh apabila berlumba, saya akan bangun dan terus lari lagi. Jika saya tidak bole berdiri, saya akan merangkak ke garisan tamat.

Comment Stream

2 years ago
0
2 years ago
0

saya rasa gambar itu sesuai dengan nilainya.Nilai hormat boleh dipelajari