itec

Comment Stream

2 years ago
0

Kolb’un Deneyimsel öğrenme döngüsünün yorumlanması. Diyagram, Kolb Boyatzis ve Mainemelis’den uyarlanmıştır (2001).

Öğrenme dört aşama üzerine: Somut Deneyim, Refleksif Gözlem, Soyut kavramlaştırma ve Aktif Deneme; ve İki derhal bağlı stillerin birleşimini temsil eden dört öğrenme stillerine göre: Iraksama (CE / RO), Asimilasyon (RO / AC), Yakınsama (AC / AE) ve Konaklama (AE / CE) geliştirilmiştir.

2 years ago
0

nvbncvbncvncv

2 years ago
0

öjöböbbnbmö

2 years ago
0

yukarıdaki '4 çizgili satır' simgesine tıklayınca buraya yazı yazılabiliyor

2 years ago
0

kljljlkjljkljmklmjkljjnmklj