Pohyb-shrnutí

Pohyb je vlastnost těles. Tělesa mohou být vzhledem k jinému tělesu v pohybu, např strom je vzhledem k paní na kolotoči v pohybu ale vzhledem k holčičce sedící na lavici je strom v klidu. Pokud se těleso pohybuje znamená to že mění svoji polohu vzhledem k jinému tělesu. Těleso může být vzhledem k jednomu tělesu v klidu a vzhledem k druhému může být v pohybu (jako v příkladu). Vždy si musíme ujasnit vzhledem k čemu je těleso v klidu či v pohybu.

Druhy pohybu: přímočarý, nepřímočarý, rovnoměrný a nerovnoměrný