Velká Británie a vznik USA

Americká revoluce

Velká Británie brala americké kolonie jako odbytiště všeho co nepotřebovala a oni to museli koupit hodně draho i když nechtěli.

Pro VB byly americké kolonie jako zdroj levných surovin.

Osadníci museli platit velmi vysoké daně.

A tak se osadníci vzbouřili a začala Sedmiletá válka.

Nejvíce mě bavilo probírání zámořských kolonií, vznik USA a válka za nezávislost na VB.

Zaujala mě hlavně ta válka za nezávislost, protože se osadníci postavili za svoje území a bojoval za svůj lid.

Také mě zaujalo Bostonské pití čaje roku 1773 a jak ty osadníci vyházeli čaj do moře.

USA

A co vy bavila vás americká revoluce?