הורדוס ותקופתו

הורדוס יורש את ממלכת החשמונאים ומקים ממלכה גדולה ומפותחת יותר

מצודת הורדוס