Mindsets en gedrag

Je hebt in totaal 15 minuten de tijd voor deze opdracht.

Lees een artikel en/of bekijk een filmpje (Engelstalig) over mindsets van                    Carol Dweck (growth mindset en fixed mindset), en beantwoord dan de vraag:

Welke mindset heb jij? Welke mindset heb je nodig om te BLIJVEN leren (HBO)?

Tekst over mindsets in het Nederlands (inclusief filmpje):

http://www.gelukkighbkids.nl/mindset/A en C - gedrag

Lees onderstaande tekst, en beantwoord de vraag:

Welk gedrag vertoon jij? Wat is het gevolg van dit gedrag?

C

Ik heb een ouderwetse baas nodig. Die moet mij in de gaten

houden want anders ga ik msnnen en youtube filmpjes bekijken.

Die ouderwetse baas moet mijn werk ook controleren want dat doe

/ kan ik niet zelf. Die baas moet ook opletten of ik klaar ben met

mijn werk. Ik zeg dat niet zelf. Ik vraag niet zelf om nieuw werk. Ik

denk niet mee. Ik kom niet zelf met voorstellen om de kwaliteit van

het werk te verbeteren. Als ik vastloop ga ik zelf doorprutsen. Ik

ben voornamelijk alleen bezig.

A

Ik heb een moderne baas nodig. Ik kijk af en toe wel naar youtube

filmpjes en msn soms maar het grootste deel van de tijd ben ik

geconcentreerd aan het werk. Ik controleer zelf de kwaliteit van

mijn werk. Als ik klaar ben met mijn werk dan vraag ik zelf om

nieuw werk. Ik kom zelf met voorstellen om de kwaliteit van het

werk te verbeteren. Als ik vastloop ga ik even doorprutsen en dan

ga ik vragen stellen. Ik communiceer met de rest van het team.

Samengesteld door Gabriëlle Copini