De reserve deltawerken van Neeltje jans

De reserve Deltawerken van neeltje jans in zeeland zijn zoals je ziet wij hebben ze dan echt gezien dan is het véél groter hier zie je waar het is:

Zoals julie zien zijn de Deltawerken dus echt groot in het rampjaar 1953 overstroomde zeeland tijdens watersnoodramp de Deltawerken was het antwoord voor Nederland op de ramp. Veel mensen toen zelf hoe korter de kust hoe minder gevaar daarom moesten de zeearmen worden afgesloten waar de zeearm bleef werken moesten zeeweringen op deltahoogte worden opgebracht  

Voor de Nederlandse waterbouwers was het deltaplan een enorme opdracht. Geen natie ter wereld had ooit dergelijke diepe zeegaten gedicht. Voortvarend werden de diverse onderdelen van het deltaplan beurtelings aangepakt. Stuk voor stuk waren het interessante waterbouwkundige werken. De zeearmen werden afgesloten en de meeuwen begonnen zich weer veilig te voelen.

Comment Stream

3 years ago
0

Leuk