Queres ser da Prensa Histórica?

Animate a facerlle unha entrevista a un personaxe histórico.

Imos a realizar un proxecto no que os nenos e nenas da aula van a elaborar unha entrevista a un personaxe histórico coñecido ou nono. Imos traballar en catro épocas: Prehistoria, Idade Antigua, Idade Media e Idade Moderna.

A idea é que cunha "webquest" o alumnado coñeza a época que lles foi asignada e recoñecer as diferentes modalidades de entrevista. Teñen que traballar en equipo e repartirse as tarefas unha vez que recopilen a información. En cada grupo haberá un coordinador/a escollido polo titor, que debe asignar as seguintes tarefas: elaboración de preguntas, elaboración de respostas, presentación da entrevista.

Unha vez finalizado oproceso de elaboración realizaráse  un programa de entrevistas que se colgarán no escritorio virtual: Aula Aberta.

Para os comentarios animo a poñeros en contacto vía Twitter.

Moitas grazas pola vosa colaboración

Comment Stream