Akcija povodom 8. Marta
"Majka je najbolji učitelj"

Novi dečji kutak je otvorio akciju
" Majka je najbolji učitelj "

ZA UČENIKE NIŽIH I VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE.
Vaše radove: crteže, literarne radove, kreativne ideje,
sve tehnike i svi radovi nagrađujemo diplomom.
šaljite radove do 8. matra na adresu
ankarasic4@gmail.com