Uskonto

ilmiö, joka edelleen vaikuttaa yksilöiden ja yhteiskunnan toimintaan

Kertooko suvivirsikeskustelu siitä, että uskonto merkitsee useimmille suomalaisille lähinnä kokoelmaa yhteisöllisiä symboleja, joiden kognitiivista sisältöä ei enää pidetä kovinkaan tärkeänä?

On mahdollista, että elämme ennennäkemättömän nopean muutoksen aikaa suomalaisen uskonnollisuuden suhteen. Luterilaisen kirkon valta-asema on hiipunut, vaikka viralliset kannattajaluvut ovat yhä korkeat. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat melko etäällä kansankirkoksi yhä kutsutusta instituutiosta.

Uskonnollinen tapa mieltää maailma ei silti ole hävinnyt mihinkään. Se vain ei enää ole näkyvästi suurin ja tavallisin metafyysinen maailmankuva. Todennäköisesti nyt näkyvä muutos on pitkän muhimisen tulosta.

Maallistuvassa yhteiskunnassa on edelleen tärkeää ymmärtää, mitä uskonto on ja mitä se ei ole. Kenties uskonnon ulottuvuudet auttavat ymmärtämään myös muita maailmankatsomuksia. Kenties katsomusdialogitaidot auttavat muussakin ihmisten välisten erojen ymmärtämisessä. Kenties emme palaa yhden totuuden maailmaan tai Suomeen, ja voimme jopa löytää moniäänisestä katsomuksellisesta rikkaudesta voimavaroja.

Comment Stream