Afrondingsopdracht 1:

Verdieping Mensen met een Beperking
Eva Langens - MOOM01N

De 2 opdrachten die ik voor deze afrondingsopdracht heb gekozen zijn:

Deelopdracht 1: Zoek uit welke geschiedenis en ontwikkelingen er zijn rondom de zorgboerderijen er zijn. Wat is actueel? Geef weer in een kort verslag.

Deelopdracht 2: Zoek uit welke wetten en regelgeving voor de gehandicaptenzorg gelden en geef weer in een kort verslag.


Deelopdracht 1:


Het ontstaan van de zorgboerderijen:
Een zorgboerderij is niet iets nieuws. Deze boerderijen zijn al heel lang een plek waar mensen met een beperking terecht kunnen, waar ze mee kunnen helpen met bijvoorbeeld het verzorgen van dieren. Tegenwoordig zijn erg veel speciale zorgvoorzieningen gekomen waardoor de boerderijen eigenlijk niet meer van toepassing zijn.

De ontwikkelingen rondom de zorgboerderijen:
De ontwikkelingen van de zorgboerderijen zijn de laatste jaren erg snel vooruit gegaan! In de zorg komt er steeds meer vraag naar dit soort instellingen. Ze willen de mensen met een beperking op een zo normaal mogelijke manier laten leven, zodat ze onderdeel uit kunnen maken van de samenleving. Aan de andere kant is ook de landbouw opzoek naar nieuwe mogelijkheden. Een zorgboerderij sluit hier dan ook goed op aan: het bied kansen voor de boeren, het platteland maar natuurlijk ook voor de mensen die een beperking hebben en hier dan zo terecht kunnen. Zorgboerderijen zitten door heel nederland verspreid, in iedere provincie zijn er sowieso een aantal te vinden.

Doelgroepen:
Mensen uit verschillende doelgroepen vinden hun weg naar 'n zorgboerderij.
                   * Mensen met een verstandelijke beperking
                   * Mensen met een psychische hulpvraag
                  * Mensen met een lichamelijke beperking
                   * Jongeren uit speciaal onderwijs
                   * Dementerende ouderen & ouderen
                   * Langdurige dak- en werklozen
                  * Mensen met autisme
                   * Mensen met een burn-out

Actueel:

- Begeleiding: begeleiding gaat uit de AWBZ en wordt ondergebracht bij gemeenten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt hiervoor aangepast. Mensen die niet zelfredzaam zijn kunnen vanaf 2013 een beroep doen op de WMO in de gemeente waar zij wonen. Mensen die al AWBZ-begeleiding hebben, behouden deze tot 1 januari 2014; voor hen komt er een overgangsregeling.

- PGB: om de uitgaven in de langdurige zorg terug te dringen wil de bewindsvrouw alleen nog een Persoonsgebonden Budget (PGB) toekennen aan cliënten met een verblijfsindicatie. Mensen die al een PGB hebben behouden deze tot 2014, ook wanneer zij een herindicatie aanvragen.

- Zorgkantoren: de zorgkantoren worden opgeheven; vanaf 2013 zijn zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ.

Deelopdracht 2:


Wetten en regelgeving van de gehandicaptenzorg.

Gelijke rechten wanneer het om onderwijs, werk of wonen gaat:
Volgens de wet in Nederland, is gelijke behandeling op het gebied van een handicap of chronische ziekte verplicht. Het is verboden om mensen met een handicap en/of chronische ziekte anders te behandelen op het gebied van onderwijs, werk of wonen. Dit geld natuurlijk ook wanneer er aanpassingen nodig zijn. Een school moet een leerling met een handicap extra studietijd geven en als het nodig is bijvoorbeeld het schoolgebouw aanpassen. Sinds mei 2012 is het ook wettelijk vastgesteld dat openbaar vervoer voor de gehandicapten toegankelijk moet zijn.

Direct / indirect onderscheid:
Wanneer we het over direct onderscheid hebben, hebben we het over discrimineren. Een voorbeeld hiervan is bijv.: een werknemers wordt niet aangenomen door de werkgever omdat hij/zij een handicap heeft. Indirect onderscheid is wat moeilijker om uit te leggen, misschien wordt het duidelijk door het volgende voorbeeld: wanneer een bedrijf het verbied om honden mee te nemen / binnen te laten, wordt het voor een blinde werknemer niet mee toegankelijk. Hij/zij heeft namelijk altijd een hond nodig.
Bij de onderstaande gevallen mag wel onderscheid gemaakt worden:

  • Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).
  • Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).
  • Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).

Bovenstaande 3 kopjes gekopieerd van: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gehandicapten/gelijke-behandeling-gehandicapten

Alles toegankelijk voor mensen met een beperking/handicap:
Het is vanzelfsprekend dat goederen en diensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zo ook voor mensen met een beperking/handicap.

De rechten voor mensen met een beperking bij gedwongen opname:
Zodra mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen opgenomen te worden. De overheid wil gedwongen opnames natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer gedwongen opname echt van toepassing is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen voor bescherming. De patiënt heeft namelijk het recht om een klacht in te dienen tegen de opname en ze hebben recht op een duidelijke omschreven behandeling!

Comment Stream

3 years ago
0

heel uitgebreide informatie en door plaatjes gebruiken leest het ook wel interessanter.

3 years ago
0

duidelijke informatie, goede indeling van kopjes en toepasselijk plaatje.

3 years ago
0

duidelijk en netjes gedaan.

3 years ago
0

De kopjes en de inhoudsopgave maakt het erg duidelijk. Het ziet er ook erg goed uit.