L'internet

Eric Pastor Sanchez                                      1-12-12

L' internet va ser creat al 1969 pel Departament dels Estats Units.

L' internet es una xarxa pública i global de computadors interconectats mitjatçant el protocol d' internet que transmet les dades mitjatçant la commutacio de paquets. L' inetrenet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, comercials i governamental; es per això que s'anomena ( la xarxa de les xarxes ).