Traballo en equipo

Aula 2.3a. FIC

Traballo en equipo

é unha competencia transversal que os estudantes deben adquirir nos seus estudos de Grao en Enxeñaría en Informática.

Comment Stream