Egypt - Hurghada

Pierwszy dzień - lotnisko

Pierwszy dzień - Sunny Days El Palacio Hotel

Wycieczka po Hurghadzie

Wycieczka do Luxoru

Plaza

Discover Safari

Comment Stream