Pohádka o řepě

Jak to bylo o fyzice?

Když těleso 1 (dědeček) tahalo těleso 2 (řepu), byla malá síla. Ale když se k tělesu 1 přidalo další těleso, těleso 3 (babička), byla síla větší, ale pořád malá. Poté se přidalo těleso 4 (pes), těleso 5 (kočka), těleso 6 (myš) a těleso 1 (řepu) vytáhli. Řepu vytáhli díky tomu, že všechny síly těles působily jedním směrem.