Michiel de Ruyter

De aanleiding voor dit verhaal is het verschijnen van de film Michiel de Ruyter. Je kunt de trailer van de film via Youtube bekijken. Als je bij Google de volgende woorden intikt: 'Michiel de Ruyter trailer' dan verschijnt de link die je aan kunt klikken.

Kijk naar de trailer en ga op zoek naar de antwoorden.

 1. Tegen welk land vechten  Michiel de Ruyter en zijn manschappen in de trailer?
 2. Van wie krijgt Michiel de Ruyter de opdracht om te gaan vechten?
 3. Heeft 'de Nederlandse marine' gewonnen bij deze slag? Hoe weet je dat?
 4. Er zijn 2 groepen die de baas wilden zijn in de tijd van Michiel de Ruyter. Welke 2 groepen zijn dat?

Michiel de Ruyter leefde in de Gouden Eeuw. (1600 - 1700) In deze tijd ging het goed met veel Nederlanders, omdat we veel handel dreven. Vooral de schepen van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) brachten veel nieuwe producten naar ons land, zoals specerijen en vruchten. We veroverden ook veel gebieden in Azië en Afrika. Die veroverde gebieden worden koloniën genoemd.

Ga naar www.entoen.nu/vensterplaat-voc om meer informatie te vinden over de tijd van de VOC. Ga naar de website en zoek antwoorden op de volgende vragen.

 1. Op welk eiland was de belangrijkste post van de VOC in Indië?
 2. Welke naam gaven de Nederlanders aan de hoofdstad op dit eiland?
 3. Wat is de naam van de huidige hoofdstad van Indonesië?
 4. Deze naam lijkt op een naam uit de geschiedenis. Hoe was de naam rond 1600?
 5. Welke gevaren waren er voor de zeelieden aan boord van de koopvaardijschepen in de 17de eeuw?
 6. Wat is scheurbuik? Hoe komt het dat mensen deze ziekte kregen?
 7. Hoe lang duurde een reis met een schip van Nederland naar Indië ongeveer?
 8. Hoe kwam het dat de kooplieden zo rijk werden van de handel met bijvoorbeeld Indië?

Ook andere landen wilden graag veel geld verdienen met de handel over zee, zoals Spanje, Portugal en Engeland. In die tijd waren er regelmatig oorlogen op zee. Michiel de Ruyter heeft als admiraal  belangrijke gevechten op zee gewonnen. Daarom is hij nu nog steeds een bekende Nederlander.

Michiel de Ruyter is begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Je ziet een foto van zijn praalgraf op deze pagina.

Hierboven zie je een overzicht van de Nederlandse koloniën.

Comment Stream