ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov je okresní město nedaleko Českých Budějovic. Protéká jim řeka Vltava.

Jedná se o významné turistické a kulturní centrum Jižních Čech.

V minulosti bylo reprezentativním sídlem mnoha mocných českých rodů a hlavním centrem Krumlovského vévodství.

Jméno Krumlov patrně pochází z německého Krumme Aue (křivý luh), což odkazuje k poloze města.

Přídomek Český se začal ke jménu města připojovat v roce 1439.

Český Krumlov je od roku 1992 zapsán v Seznamu světového dědictví UNESCO.

Comment Stream