Taj Mahal

Taj Mahal je součástí seznamu unesco od roku 1983.V různé denní době za různého osvětlení má zajímavé zbarvení.Ráno je barva narůžovělá, navečer mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky.Stavba je 73metrů vysoká.Taj Mahal se stavěl 22let a při stavbě pomáhalo 20 000 dělníků.Dne 7. července 2007 byl Taj Mahal zařazen do nových sedmi divů světa.Je to Pomník Ardžumand Banu Baygam.Byla manželka islámského mughalského vladaře Šahdžahána.

Comment Stream