Rakovina na Slovensku.

Sme na tom skutočne až tak zle?

Nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko sa v rámci rebríčkov výskytu onkologických ochorení v Európe umiestňuje na popredných miestach. Výskyt rakoviny má vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu, čo súvisí najmä s vyššou priemernou dĺžkou života vo vyspelých krajinách, pretože rakovina je civilizačnou chorobou spojenou hlavne so životným štýlom „západného sveta“. Zhubné nádory na Slovensku sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí, hneď po srdcovo-cievnych ochoreniach. Cieľom tohto článku je priblížiť príčiny, rizikové skupiny obyvateľstva, či oblasti s nadpriemerným výskytom tohto zákerného ochorenia.

Prečo?

Podľa Národného onkologického registra na Slovensku dochádza od roku 1930 postupne k nárastu výskytu rakoviny. Tento nárast sa pripisuje najmä trom hlavným faktorom:

  • vyššie spomínaná zvyšujúca sa dĺžka života (rakovina je chorobou vyššieho veku - takmer 70% nových prípadov sa týka populácie nad 60 rokov)
  • nezdravý životný štýl (fajčenie, nesprávny spôsob stravovania, nedostatok pohybovej aktivity a s tým spojený nárast telesnej hmotnosti, nadmerné požívanie alkoholu, nadmerné vystavovanie sa slnečným lúčom...)
  • zefektívnenie diagnostických metód (zlepšenie diagnostických metód zvyšuje počet pacientov, ktorým bola rakovina diagnostikovaná)

Na Slovensku každoročne pribudne vyše 26 tisíc nových prípadov, čo je na európske pomery pomerne vysoké číslo (pri prepočte na počet obyvateľov). Slovensko rozhodne nepatrí medzi krajiny s nedostatočným technickým vybavením potrebným na liečbu rakoviny. Problém bude niekde inde - napríklad v neefektívnom financovaní, ktoré potom vedie k stagnácii celého systému. Úmrtnosť taktiež nadobúda vysoké hodnoty, čo súvisí najmä nemožnosťou vyliečenia v neskorších štádiách, príčinou čoho je zanedbávanie preventívnych prehliadok. V tomto prípade by rozhodne pomohla celková zmena „stratégie“ boja s onkologickými ochoreniami.

Kto?

Úmrtnosť na rakovinu na Slovensku u mužov a žien je odlišná - takmer dvojnásobne viac zomierajú muži. Napriek tomu, že u žien sa prejavuje v skoršom veku, je lepšie liečiteľná i vyliečiteľná ako u mužov. Najviac hospitalizovaní na onkologické ochorenia sú muži od 55 do 74 rokov a ženy od 45 do 74 rokov. Vo všeobecnosti však patríme medzi krajiny s vyššou úmrtnosťou v Európe. Podľa údajov z roku 2009 je u žien ôsma a u mužov tretia najvyššia. Tento výsledok je alarmujúci aj kvôli tomu, že v porovnaní s minulosťou sa európsky priemer znížil zhruba o osem a pol percenta. Tento pokles súvisí najmä s ochoreniami spôsobenými fajčením u mužov (počet fajčiarov klesá) a so zlepšením prevencie rakoviny prsníka u žien.

Kde?

Napriek tomu, že úmrtnosť celkove v Európe klesá, sú obrovské rozdiely medzi západom a východom. Vo východnej Európe je príčinou smutných štatistík najmä fajčenie, nadmerné pitie alkoholu a nevhodná strava s prevahou mäsa a mäsových výrobkov a nedostatkom ovocia a zeleniny. Najhoršie „čísla“ pripadajú krajinám Vyšehradskej štvorky na čele s Maďarskom.

Ako je to však s výskytom rakoviny v rámci samotného Slovenska?

Národné centrum zdravotníckych informácií spracovalo údaje získané Štatistickým úradom a poskytlo tak ucelený pohľad na výskyt tohto ochorenia na území Slovensku. Dôležitým zistením je fakt, že výskyt síce stúpa, ale úmrtnosť nerastie. Podľa prieskumov je Slovensko rozdelené na dve oblasti - juh+západ a sever+východ, pričom práve prvá spomínaná skupina je tá s vyšším výskytom rakoviny. Obyvatelia juhu sa stravujú nezdravo - používajú napríklad veľa korenia, „kopírujú“ stravovacie návyky svojich južných susedov a teda i výskyt onkologických ochorení je v tejto oblasti Slovenska pomerne vysoký. Druhou príčinou vysokého výskytu je i slabá sociálna a ekonomická situácia južných regiónov Slovenska. Vo veľkých mestách na západe zasa prevláda hektický „západný“ životný štýl zahrnujúci v sebe fajčenie a pitie alkoholu a tiež sa tu prejavuje faktor súvisiaci s o niečo vyššou priemernou dĺžkou života.

Čo s tým?

Už pred 20 rokmi vznikol Európsky kódex proti rakovine, ktorý obsahuje odporúčania zamerané na boj s onkologickými ochoreniami. Jeho dva hlavné piliere sú:

  • niektorým druhom rakoviny sa dá predísť a celkový stav sa dá zlepšiť, ak si osvojíme pravidlá zdravého životného štýlu
  • šance na prežitie sú značne vyššie, ak sa rakovina zistí vo včasnom štádiu.

Z toho vyplýva, že možnosť znížiť výskyt rakoviny, a tým zmeniť hrozivé štatistiky je v prvom rade na každom z nás.

Comment Stream