Man lär så länge man lever
(Samspråk s. 116-118)

Hur lär du dig svenska?
Skriv i "Comment stream" här under!