gupiter
( כוכב הלכת יופיטר(צדק

בעבר נקרא "כוכב בַּעַל"‏[1], שם שהכנענים נתנו לכוכב שנקשר באל הכנעני הראשי בַּעַל.

גם היוונים, ואחריהם גם הרומאים, קשרו את שמו של הכוכב לשם האל הראשי שבמיתולגיות שלהם, זאוס ויופיטר בהתאמה, מלכי האלים שהיו ממונים גם על החוק ועל הצדק. לחז"להייתה מגמה ברורה להימנע משמות כוכבים עם משמעות דתית, והם העניקו לכוכב את השם הקצר צֶדֶק‏[1], וכך הוא מוזכר בתלמוד הבבלי‏[2].

מקובל לקשר את צדק ליום חמישי. בלטינית נקרא היום "דיאס יוביס" (Dies Iovis; יוביס הוא שם אחר לאל יופיטר) ומכאן שמו בחלק מלשונות אירופה: בצרפתית Jeudi, בספרדיתJueves ובאיטלקית Giovedì.השכנים שלו הם:מידע כלליסוג עצם:כוכב לכתקטגוריה:ענק גזיםמיקום:מערכת השמש התיכונהתאריך גילוי:מימי קדםמאפיינים מסלולייםמרחק ממוצע מהשמש:778,340,821 ק"מ

(5.203,363,01 AU‏)אפהליון:816,081,455 ק"מ
(5.455,167,59 AU‏)פריהליון:740,742,598 ק"מ
(4.951,558,43 AU‏)אקסצנטריות:0.04839266זמן הקפה:4,331.572 ימים (11.8592 שנים)מחזור סינודי:398.9 ימיםמהירות מסלולית:
- ממוצעת:
- מקסימלית:
- מינימלית:
13.0697 ק"מ/שנייה
13.712 ק"מ/שנייה
12.446 ק"מ/שנייהנטיית מסלול:1.30530°מספר ירחים:67מאפיינים פיזייםרדיוס בקו המשווה:71,492 ק"משטח פנים:‎6.41×1010‎ קמ"רמסה:‎1.899×1027‎ ק"גצפיפות ממוצעת:1.326 גרם/סמ"קתאוצת הכובד בקו המשווה:24.79 מטר/שנייה2, 2.528 ג'יזמן סיבוב עצמי:9 שעות 55 דקות ו-30 שניותמהירות סיבוב עצמי:12.6 ק"מ/שנייה (בקו המשווה)נטיית ציר הסיבוב:3.12°אלבדו:0.52מהירות מילוט:59.54 ק"מ/שנייהטמפרטורת פני השטח:
- מינימום:
- ממוצע:
- מקסימום:
110 קלווין / 163°C−
152 קלווין / 121°C−
מאפייני אטמוספירהלחץ אטמוספירי:בגובה שכבות העננים 20-200 קילו פסקלמימן89.8±2.0%הליום10.2±2.0%מתאן0.1%אדי מים0.1%אמוניה0.02%אתאן0.0002%פוספין0.0001%מימן גופרתי<0.00010%

Comment Stream