Mijn Competenties

verdiepen in mijn bewustzijn van de media

B1   Ik zit in niveau 3, aangezien ik me wel bewust ben van de nieuwste media, alleen ik verdiep me er vaak nog niet genoeg in om er ook meteen achteraan te zitten en er gebruikt van te maken. / Ik wil mezelf ertoe brengen om binnen nu en twee maanden niveau 4 te halen. Ik wil de uiteenlopende effecten van de mediatisering analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten.

B2  ik beheers tot en met niveau 2. Dit omdat ik de basis kan begrijpen, mede omdat ik hiervoor al 2 media-gerelateerde opleidingen heb gedaan. Wel vind ik het soms nog lastig om echt te  kunnen analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven. /over twee maanden wil ik kunnen analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies belangrijk zijn voor de inhoud van de media boodschap

B3  Ik zit nu in niveau 4, mede omdat ik zelf altijd al bezig geweest ben met het bedenken van het 'idee' achter bijvoorbeeld een commercial. Ik probeer altijd bij mezelf na te denken wat men hiermee wilt bereiken en overbrengen op het publiek. / Ik ben blij met dit niveau en indien het van toepassing is, hoop ik mezelf in de toekomst alleen maar naar een nog hoger niveau te slepen.

G1 bij deze competentie zit ik in niveau 3. Ik ben bekend met de verschillende mediums en ben vaak bereidt - en heb de kennis - om anderen uit de brand te helpen. Ook maak ik zelf gebruikt van verschillende platformen als: pc, smartphone, tablet en ik maak veel gebruik van social media. / Het is mijn streven om over 3 maanden op niveau 3 te zitten. Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet en de nieuwste technologieƫn uit. Ik creƫer met deze toepassingen hoogwaardige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.

G2 ik bezit niveau 4. Mijn (handig) gebruik tussen de verschillende apparaten en de toepassingen hiervan gaan me heel goed af. Natuurlijk leer ik altijd nog meer, maar ik kan er goed switchen. / Mijn niveau zit voor nu op het uiterste, maar ik aangezien er steeds meer verschillende apparaten op de markt komen zal ik me proberen hier ook zo goed als ik kan op aan te passen zo

C1  hierbij zit ik op niveau 2, omdat reseache wel effectief is bij mij, maar het is maar een basis. Wel kan ik mijn verschillende bronnen goed onderscheiden / Ik hoop over twee maanden niveau 3 te bereiken. Ik wil crossmediaal kunnen schakelen tussen diverse informatiebronnen. Uiteindelijk hoop ik binnen het totale (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante informatie selecteren.

C2  ik beheers niveau 3. Ik gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Het editen van foto's en video's alvorens ik ze upload probeer ik ook zo vaak mogelijk te doen, waardoor op ik ze zo veel mogelijk optimaliseer. / Het is mijn doel om over 4 maanden op niveau 4 te zitten. Ik hoop belangrijke informatie op verschillende platformen te kunnen delen. Ook wil ik een eigen website kunnen inrichten en met hoogwaardig audiovisueel materiaal.

C3  hiervoor geldt bij mij niveau 2. Dit omdat ik wel actief ben op social media met naasten en kennissen, maar ik deed niet mee aan community's of andere grote interacties. / Ik probeer binnen nu en twee maanden twee niveau's omhoog te gaan, op niveau 4 dus. Ik wil de interactie tussen andere stimuleren. Ook hoop ik andere te inspireren optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Naast mezelf, ben ik ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel.

S1  Hierbij zit ik op niveau 4, vanwege het feit dat ik heel goed om ga met dingen als Facebook en Twitter. Ik post dingen die mijn (toekomstige) werkgever gewoon mag zien. Ook post ik bijvoorbeeld geen berichten over wanneer ik op vakantie ga, vanwege inbraak preventie. Ik ben dus wel degelijk verstandig bezig op dit front. / Aangezien ik geen niveau meer omhoog kan, ben ik tevreden met het gewenste resultaat. Wel zal ik blijven leren en mezelf verhelderen met de nieuwste informatie die beschikbaar komt.

S2  Ik zit op dit aspect in niveau 2, aangezien ik weet welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen. Bijvoorbeeld bij het verkopen van spullen via marktplaats. / Ik probeer mezelf binnen een maand tot niveau 3 te hijsen. Ik hoop te beseffen hoeveel invloed social media invloed kan hebben op de eigen levensstijl. Ik wil kunnen analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld.

Comment Stream