Holašovice

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Vesnice leží asi 16 km západně od Českých Budějovic.

Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek.

  Jsou ve celosvětové konkureci. Ve vesnici je asi 140 obyvatel.Vesnici tvoří 23 památkově chráněných výstavných usedlostí s celkovým součtem 120 budov. A tvoří tak zvaný ucelený památkový soubor patří mezi ně: chlévy, stodoly, maštale, ...

Tyto stavby jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi o rozměrech zhruba 210 x 70 metrů.

Comment Stream