מינים פולשים
נמלת האש

נמלות האש הגיעו לארץ דרום אמריקה ומסוגלת לגרום לנזק רב עקיטצתה מחאיבה מאוד אך אינה מסוכנת לבני אדם. הדרך הכי יעילה להיפתר מהן היא לתת להן לכחת חומר רעין למלכה ובכך היא מתה ושאר הנמלים אחריה.

Comment Stream