Afrondingsopdracht 1

Mensen met een beperking, Inge van Eck, MOOM01N

De geschiedenis en de ontwikkelingen van de zorgboerderijen.

In de afgelopen 20 jaar is het aantal geregistreerde zorgboerderijen in Nederland extreem toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 1100 zorgboerderijen, terwijl in 1998 er maar 75 zorgboerderijen bestonden. Momenteel op de 1100 zorgboerderijen in Nederland komen jaarlijks ongeveer 10.000 tot 15.000 deelnemers voor dagbesteding of zorg. Ook in het buitenland groeit het aantal zorgboerderijen.

Het gebruik van landbouw of natuur in de zorg voor mensen is al heel oud. In de Middeleeuwen werden verschillende ruimtes gebruik daarvoor, wat we nu als therapeutische buitenruimte zouden noemen. Vaak waren deze ruimtes bij onder andere gevangenissen, ziekenhuizen en kloosters.

Eigenlijk de ‘eerste’ zorgboerderij ontstond rond 1900 in Geel, een plaats in België. Daar werd zorg verleend aan mensen in nood. De mensen in nood werkte samen met families uit het dorp om een dagelijks structuur en ritme te vormen waarin het werken op de boerderij de hoofdrol speelden. Nog altijd kunnen mensen de mensen bij deze zorgboerderij terecht.

Rond 1940 ontstonden steeds meer therapeutische leefwerkgemeenschappen waar de natuur het belangrijkste als therapie wordt gezien. Vooral in Ierland en Groot-Brittanië werden deze therapieën vooral veel gebruikt door de invloed van de Camphill beweging.

De Camphill beweging ontstond in 1939. De Camphill-gemeenschappen bieden mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een plek om te wonen werken en te leren samen met de begeleiders en familie. In de jaren ’50 en ’60 zijn veel tuinprojecten opgericht in Groot-Brittanië met als doel de dagbesteding voor mensen met een beperking.

Mensenrechten.

Door de Verenigde Naties zijn de mensenrechten de wereld in gebracht, zodat ieder persoon op deze wereld bepaalde rechten heeft. Over deze rechten valt te discussiëren of dit ook geld voor mensen met een beperking. Ik heb uit de rechten van de mens informatie uitgehaald zodat ik hier stellingen over kon maken.

De stellingen.

1. Mensen met een beperking mogen gewoon  kinderen krijgen zoals ieder mens.

2. Wanneer iemand een beperking heeft hebben andere mensen het recht om zich te           mengen in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of                         briefwissel, zelfs wanneer zij dan hun privacy schenden.

3. Mensen met een beperking hebben geen verantwoordelijkheid, dus kunnen zelf geen      beslissing nemen of ze wel of niet met iemand trouwen, dus mensen met een                  beperking mogen nooit trouwen.

4. Mensen met een beperking, licht of zwaar, mogen stemmen bij de landelijke                     verkiezingen, want ieder mens heeft recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn       land.

5. Wanneer een persoon een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving is, mag diegene zijn      vrijheid worden ontnomen.

Comment Stream