QR-CODES

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die oorspronkelijk ontwikkeld werd in een Japans bedrijf.

De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel antwoord").

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen. Later ontstond het idee de QRcode te gebruiken voor het aanbieden van een URL (een webadres).

Tegenwoordig beschikken alle smartphones en tablets over een QR-codescanner, soms na het installeren van een kleine ‘app’ (Mobiele applicatie).

De gebruiker richt de camera van zijn telefoon op de QR-code. De code wordt door een QR-lezer in de telefoon omgezet in een URL, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. Deze methode bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een URL.

QR-codes in onderwijs

Een QR-code kan zeer eenvoudig gegenereerd worden en afgedrukt worden in een cursus of geprojecteerd worden met een beamer. De code kan rechtstreeks verwijzen naar een website met relevante informatie over een product, naar een filmpje op Youtube, naar een geluidsfragment naar fotomateriaal, …

De leerling scant de code met zijn smartphone of tablet en komt meteen bij de juiste informatie.

QR-codes duiken tegenwoordig overal op. Een veel geziene toepassing is bijvoorbeeld de smartphone als audiogids in musea.